Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Inbjudan till workshop 18 oktober 2017.”Värnagaranti- ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”

Första kärnvärdet – vad betyder det för oss? Plats: Vita villan Rudolf Steinerseminariet Tid:10.00- 15.00 Lunchpaus mellan 12.00-13.00 ”Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar” är en … Läs mer

Sista chansen att anmäla sig! Värnakurs 8 september.

 Det finns platser kvar till ”Hur förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet” med Ragnar Rasmusson. Fredagen 8 september, kl. 10.00-14.00. Saltå By. Pris per tillfälle 1200 kronor inkl. kaffe med smörgås och fruktpaus. Intyg efter genomgången kurs! Anmälan till: … Läs mer

Förbundsmöte i Delsbo 19-20/9

   Värnas medlemsmöte i Delsbo tisdag till onsdag med övernattning. Temat är: ”Värnagaranti – ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”      Anmäl till un.an1508191582rav@a1508191582luap1508191582

Majdagarna 24-27 maj på Kulturhuset i Ytterjärna

Digital teknik, socialt liv och spiritualitet. De nordiska inspirationsdagarna för 2017: Majdagarna 24-27 maj på Kulturhuset i Ytterjärna. Utvecklas som läkepedagog/socialterapeut/ antroposof! Mer info och anmäl till: http://nfls.nu/majdagarna-2017

Vi behöver ert engagemang! 50% RABATT FÖR NYA MEDLEMMAR

VÄRNA BEHÖVS FÖR DEN KVALITATIVA MÅNGFALDEN I SVENSK VÄLFÄRD De idéburna och icke vinstdrivna alternativen i LSS-sektorn är en motvikt till den pågående vinstdrivna privatiseringen av välfärden. Nu arbetar Värna intensivt med att kvalitetsgarantera Värnas Kärnvärden och lyfta fram de … Läs mer

© 2015-2017 Värna