Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Funktionshinder i tiden. Konferens 2-3 april i Stockholm, se socialstyrelsen.se /kalendarium

Temat är ”Kompetens och kvalitet – idag och i framtiden”. Konferensen riktar sig till alla med ett professionellt engagemang på området. Programmet har ett brett innehåll med olika aspekter på stöd till personer med funktionsnedsättning – allt ifrån vad som … Läs mer

Bilfri vecka 17, 20-26 april 2020

Fridebo vill inspirera Värnamedlemmarna till deltagande i ett kul initiativ och en jobbig utmaning! En bilfri vecka! Utmaningen är att avstå från bilen under en vecka och utmana sin kreativitet till att hitta att andra lösningar i vardagen. Och tillsammans … Läs mer

Ur” Nytt från Socialstyrelsen”

Nu kan IBIC även användas för barn med funktionsnedsättning Vi har utvecklat arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för att beskriva resurser, behov och mål för barn med funktionsnedsättning. Det innebär att IBIC nu omfattar alla åldrar och att urvalet … Läs mer

Värnapodden avsnitt 3

Rönne Ogland samtalar med Paula om hur det är att vara observatör i arbetet med Värnagarantin.

Värnapodden avsnitt 2

Inspireras av Dick Tibbling och hans tankar om ”Antroposofin som grund för läkepedagogik och socialterapi”.

© 2015-2019 Värna