Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Ur” Nytt från Socialstyrelsen”

Nu kan IBIC även användas för barn med funktionsnedsättning Vi har utvecklat arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för att beskriva resurser, behov och mål för barn med funktionsnedsättning. Det innebär att IBIC nu omfattar alla åldrar och att urvalet … Läs mer

Värnapodden avsnitt 3

Rönne Ogland samtalar med Paula om hur det är att vara observatör i arbetet med Värnagarantin.

Värnapodden avsnitt 2

Inspireras av Dick Tibbling och hans tankar om ”Antroposofin som grund för läkepedagogik och socialterapi”.

Värnas Nyhetsbrev september 2019

Snart är sommarens vegeterande till ända och höstens produktivitet börjar göra sig påmind. Äntligen, kanske många tänker, slut på mygg, getingar, klibbvärme och allmän oberäknelighet. Nu ståndar svalka, klarhet och upphöjda tankar! Men det är då man ej får glömma … Läs mer

Värnagarantin. Nytt tillfälle! Utbildning/fortbildning till observatör.

Utbildning till nya observatörer och fortbildning för redan utbildade observatörer, Torsdagen den 19 september 2019 ”Värnagarantin – ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”  Plats: Antroposofiska sällskapets lokal/ Robygge Ytterjärna Tid: kl. 09.00 – 15.00 Torsdagen 19 september … Läs mer

© 2015-2019 Värna