Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Resultat från Värnas medlemsenkät

Enkäten frågade om Värnas arbetsområden så som de är utformade idag med möjlighet att ge förbättringsförslag. Den besvarades av 62% av alla medlemmar. Andra kommentarer: ”Vi upplever Värnas existens och fortsatta utveckling som mycket värdefull … och det är självklart att … Läs mer

”Antroposofi idag”- några reflektioner från en kurs som ger mersmak

Antroposofi idag – kan inte enbart vara en tillbakablick och ett historieberättande utifrån hur det var då, i början. Ska antroposofin överleva måste den relatera till nutid och nya rådande förhållande”, säger Thérèse Karner och berättar om kursen:

Läs vad Ytterjärna Forum skriver om oss

Så ger en humanistisk människosyn livskvalitet för funktionsnedsatta Det krävs ett engagemang och en människosyn utöver det vanliga för att i alla lägen verkligen ta tillvara det positiva och utvecklingsbara hos varje unik person med intellektuell/psykisk funktionsnedsättning. Annars blir det … Läs mer

Läs-utbildningen certifierad.

Utbildningsrådet från Dornach på besök.  Efter att ha erkänts uppfylla de kunskapskrav som socialstyrelsen ställer på personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar (SOSFS 2014:2) har nu LäS-utbildningen också blivit godkänd som en antroposofisk utbildning inom ramen för den medicinska … Läs mer

Steiners definition av läkepedagogik, lite från senaste förbundsmötet

Christian Texier presenterade sitt arbete med att filosofiskt tolka Värnas kärnvärden och ge en sammanfattning av Rudolf Steiners definition av läkepedagogik. Christian utgick från det elfte föredraget i läkepedagogiska kursen och han menade att Steiner inte ville att vi skulle fastna … Läs mer

© 2015 Värna
Meny
×